Over mij

Als kinderfysiotherapeut heb ik mij jaren gericht op de motorische ontwikkeling van het kind. De informatie vanuit alle zintuigen is hierbij essentieel en heb daar een specialisatie Sensorische Informatieverwerking voor gevolgd. Ook deze combinatie vond ik onvoldoende. In essentie gaat het om het welbevinden van het Kind in relatie tot zijn omgeving. Ook moet het kind zich vitaal en gelukkig voelen. Het spelen, slapen en de voeding zijn hiervoor erg belangrijk. Door alle eisen van de omgeving van het kind is het voor sommigen moeilijk om zich vitaal en gelukkig te voelen en ontwikkelen. Inmiddels door veel ervaring en bijscholingen (Floorplay, Orthomoleculaire voedings Kindercoach, Kinderyoga) op dit vlak bied ik nu dit totaalpakket aan op maat voor elk kind en zijn ouders.

Inhoud wissel

Wat ik doe

Kinderfysio

Plezierig bewegen en het spelend ontwikkelen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Kinderen die hierdoor niet lekker in hun vel zitten en motorisch zwak zijn kan ik een steuntje in de rug bieden

Prikkelzz

Soms lukt  het kinderen niet om adequaat op prikkels uit hun omgeving te kunnen reageren. Het gaat hier om geluid, visus, evenwicht en aanraking. Het gevolg is dat kinderen zich dan ook anders gaan gedragen.

Yoga

Om goed te kunnen omgaan met alle prikkels om ons heen is het belangrijk om af en toe je hoofd leeg te maken en de verstilling te zoeken, zodat je je weer goed kunt opladen. Dit werkt op je gezondheid, vreugde en geluk. 

Voeding

Kinderen staan tegenwoordig behoorlijk onder druk, dit kost veel energie. Een gezonde leefomgeving is hierbij erg belangrijk. Voeding, leefstijl en supplementen kunnen het kind ondersteunen om zich fit en vitaal te voelen.