Kinderfysio

Plezierig bewegen en het spelend ontwikkelen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Kinderen die hierdoor niet lekker in hun vel zitten en motorisch zwak zijn kan ik een steuntje in de rug bieden

Zuigelingen

Door een voorkeurshouding, overstrekken, veel huilen, darm/voedingsproblemen kunnen baby’s zich soms niet goed ontwikkelen. Hanteringsadviezen en oefeningen kunnen dit proces positief ondersteunen. Aan de hand van een motorische screening en/of een schedelmeting wordt de ernst van het probleem inzichtelijk.

Schrijfproblemen/Ergotherapie

Soms lukt het kinderen niet om een leesbaar handschrift te maken. Dit kan komen door o.a. fijnmotorische problemen, automatiseringsproblematiek of faalangst.
Samen met ouders en de leerkracht kijken we wat er nodig is bij het kind. Deze samenwerking is hierin essentieel.
Door middel van een schrijftest en een fijnmotorische screening kunnen we dit verduidelijken. Er is nauwe samenwerkining met diverse basisscholen.

Motorische problemen

Het evenwicht, de balvaardigheid en de handvaardigheid zijn belangrijk voor een goede motorische ontwikkeling. Als deze ontwikkeling anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten kan dat kinderen belemmeren in hun spel en het spelen met andere kinderen. Ik werk aan een positieve beleving van deze vaardigheden, zodat kinderen hierin plezier en succes zullen ervaren, wat essentieel is voor hun zelfvertrouwen.
Om dit in kaart te brengen doe ik een algehele motorische screening.

Orthopedische klachten

Door diverse oefenprogramma’s kunnen fysieke problemen worden opgelost. Dit zijn o.a. een slechte houding, voetklachten, nekklachten, nazorg gips, aangeboren afwijkingen.

Autisme/ADHD

Bij Autisme en/of ADHD verloopt de prikkelverwerking anders. Het lukt kinderen dan niet om prikkels als geluid, zicht, aanraking, evenwicht op een adequate manier te kunnen filteren en verwerken. Het gevolg is kinderen zich dan ook anders gedragen. Kinderen kunnen hierdoor in zichzelf keren (eigen wereld) of zich juist erg naar buiten richten (boos). Ook kunnen angsten en onzekerheid de kinderen tegenhouden zich te ontwikkelen.
Door middel van een Sensorisch Profiel  (Vragenlijst voor ouders/leerkrachten) kan ik in kaart brengen wat er gebeurd met de verschillende prikkels van buitenaf. Samen met ouders/leerkracht en andere betrokkenen kunnen we een plan maken wat het kind kan ondersteunen in zijn ontwikkeling.
Daarnaast heb ik veel ervaring met kinderen met Autisme. Als het bewegen en spelen moeilijk is kan ik ze hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld fietsen, evenwicht, balvaardigheid.
Voor de jongere kinderen (0-4 jr) kan Floorplay de ouders helpen om hun kind beter te begrijpen en begeleiden.